База Граф Игнатиево 2013

„Амилум България“ ЕАД 2012
декември 18, 2012
Газоизмервателна станция – гр. Русе 2013
декември 18, 2013

ОСИГУРЯВАНЕ НА СКЛАД ЗА ГСМ ЗА ИЗСТРЕБИТЕЛНА АВИАЦИЯ

 • Складов район за гориво JET
  1. Помпена станция за гориво JET оборудвана със специални филтри и електронна измервателна техника
  2. Дренажни резервоари за събиране на отделена вода от горивото
  3. Авто-хидранти за раздаване и за разтоварване на гориво от автоцистерни
 • ЖП РАЗТОВАРИЩЕ
  1. Ж.П. рампа за разтоварване на гориво JET.
  2. Разтоварваща помпена станция
 • РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК с два броя резервоари с твърд покрив.
 • Горивопровод с надземни и подземни участъци.