Граничен инспекционен ветеринарен пункт“ ГКПП – гр. Бургас – 2006г.

Търговски център „Оргахим“ 2007
декември 17, 2007

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни изцяло изграждането на сграда за Граничен ветеринарен инспекционен пункт, разположен на 150 м²  строителни конструкции, ВиК, електро и всички довършителни работи.