Пречиствателна станция за отпадни води“ ПСОВ – гр. Варна 2011

„Техномаркет“ – гр. Бургас 2011
декември 17, 2011
„Амилум България“ ЕАД 2012
декември 18, 2012
  • ПСОВ Варна – Демонтаж и монтаж на стоманобетонни конструкции.
  • Направа и монтаж на резервоари , нерърждаеми тръбопроводи, машини и съоръжения и специално оборудване на територията на ПСОВ-Варна