Автосалон и автосервиз на Мото Пфое – гр. Бургас

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни ремонтни и възстановителни работи от автосалон „Бургауто“ по всички  части – строителна, ВиК, електро, слаботокови инсталации, газификация, ОВК, ландшафт – тротоари, огради, подходи.