База Граф Игнатиево

ОСИГУРЯВАНЕ НА СКЛАД ЗА ГСМ ЗА ИЗСТРЕБИТЕЛНА АВИАЦИЯ

 • Складов район за гориво JET
  • Помпена станция за гориво JET оборудвана със специални филтри и електронна измервателна техника
  • Дренажни резервоари за събиране на отделена вода от горивото
  • Авто-хидранти за раздаване и за разтоварване на гориво от автоцистерни
 • ЖП РАЗТОВАРИЩЕ
  • Ж.П. рампа за разтоварване на гориво JET.
  • Разтоварваща помпена станция
 • РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК с два броя резервоари с твърд покрив.
 • Горивопровод с надземни и подземни участъци.