ВВМУ-Н.Й.Вапцаров, гр. Варна

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на курсантски корпус, студенско общежитие и спортен комплект, находящ се на територията на ВВМУ-Н.Й.Вапцаров, гр. Варна – изработка и монтаж на електро и КИП инсталации във връзка с управление на отоплителни инсталации.