„Граничен инспекционен ветеринарен пункт“ ГКПП – гр. Бургас

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни изцяло изграждането на сграда за граничен ветеринарен инспекционен пункт, разположена на 150 м², в това число: строителните конструкции, ВиК, електро и всички довършителни работи.