Дейности

Фирмата е основана през 2005г. в гр. Бургас, България с предмет на дейност: Проектиране, строителство, монтаж, ремонт и реконструкция на обекти в химическата, машиностроителната, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, социално-битови, спортни обекти и други. Изпълняваща обекти на територия на Република България. С огромния си опит през годините фирма Екип 5 се е утвърдила в бранша като безкомпромисна в качественото изпълнение на множество обекти от различно естество: производствени сгради; метални конструкции; индустриални инсталации: противопожарни системи, газови инсталации за високо налягане, резервоарни паркове, технологични тръбопроводи, магистрални тръбопроводи. Изработка и монтаж на метални конструкции. Изграждане на индустриални халета и сгради на модулен принцип. Тя разполага с необходимите производствени и човешки ресурси за изпълнение на обекти, независимо от обема и сложността им. Дружеството разполага с една база, намираща се на територията на гр. Бургас. Принципът на работа във фирмата е коректност и качество, за което допринасят и специалистите, които работят в нея. Те са високо квалифицирани с дългогодишен опит и доказани възможности. През годините фирмата се е утвърдила в бранша – изградени са множество обекти от различно естество: индустриални инсталации: противопожарни системи, газови инсталации за високо налягане, резервоарни паркове, технологични тръбопроводи, магистрални тръбопроводи. Прилага се индивидуален подход към всеки клиент, разбиране и удовлетворяване на неговите изисквания и потребности. Гарантирани са максималната сигурност и защита на интересите на клиента на всеки етап от изпълнението на инженерните проекти. Приоритет в работата са дълготрайните професионални взаимоотношения- като гаранция за успех и стабилно развитие. Фирмата е член на Камарата на строителите в България, като спазва всички изисквания и препоръки при осъществяване на строителната дейност.

 • Пълно проектиране на жилищни сгради и съдействие за издаване на разрешение за строеж.
 • Интериорна и екстериорна 3D визуализация и дизайн.
 • Комплексно изпълнение на еднофамилни къщи и жилищни сгради.
 • Проектиране и изпълнение на сглобяеми и монолитни стоманобетонни конструкции.
 • Проектиране, изработка и монтаж на всички видове носещи стоманени конструкции от прфилна и листова стомана, за технологични естакади, тръбопроводи, промишлени халета, цехове и други.
 • Пълен инженеринг на резервоари, резервоарни паркове и съдове под налягане. Работно проектиране на основата на предоставен базов проект.
 • Пълен инженеринг на системи за автоматично пожаро гасене.
 • Заготовка на всички видове тръбопроводи по изометрични чертежи от черни, легирани и високо легирани стомани за ниско, средно и високо налягане.
 • Монтаж на тръбопроводи до окончателно завършване на инсталациите и пускане в експлоатация, в това число и подземни стоманени тръбопроводи с изолация ALTENE.
 • Монтаж на технологично оборудване в това число: статично оборудване – нагревателни пещи, въздушни охладители, топлообменници, вътрешно корпусно оборудване, рулонни и цилиндрични резервоари и съдове под налягане.
 • Монтаж на технологично оборудване в това число: динамично оборудване – помпи, компресори и други.
 • Серийно производство на метални конструкции и елементи.
 • Лазерно заваряване на изделия от листови стомани с мин. дебелина от 0.5мм.
 • Изпълнение на паважни настилки.
 • Асфалтиране на алей и улици.