Изграждане на Тръбопроводна Естакада

Поради това, че изгражданото съоръжение се намира в работеща фабрика, решихме да изпълним стоманобетонната конструкция от сглобяем стоманобетон. По този начин значително намалихме времето за работа на обекта.Стоманената конструкция е изпълнена изцяло чрез заваряване на отделни модули, в заводски условия, от ос до ос. След което отделните модули, се транспортираха до обекта. В рамките на един ден сме, монтирали до две междуосия, по 12 метра всяко от тях.Цялото съоръжение е с обща дължина от 162 метра.