Изграждане на Тръбопроводна Естакада

Естакадата е от смесен тип стоманобетон и стоманена конструкция. Цялото съоръжение е с обща дължина от 143 метра.