Лукойл Нефтохим Бургас АД

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни изграждането на инсталации за хидроочистка на бензини и дизелово гориво на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД, Съвместно с „АКТОР” – Гърция и „Атоменергомонтаж” – Русе, „Екип -5” ООД работи по изграждането на инсталации за хидроочистка на бензини и дизелово гориво на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” като изигра водеща роля в строителството на инсталациите по части ММ, Ел. и КИП и А.