„МОЛ Бургас ПЛАЗА“

Фирма „Екип 5“ ООД изпълни строителни конструкции – фундаменти, зидарии, асансьорни шахти; вътрешни и външни силови и осветителни електро инсталации, външно кабелно захранване, мълниезащитни и заземителни инсталации. Монтаж, изпитания, пуск и въвеждане в експлоатация.