Проектиране и изграждане на тента –„Оазис Лозенец“