Дейности

Фирмата Екип 5
е основана през 2005г. в гр. Бургас, България с предмет на дейност: Проектиране, строителство, монтаж, ремонт и реконструкция на обекти в химическата, машиностроителната, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, социално-битови, спортни обекти и други. Изпълняваща обекти на територия на Република България. С огромния си опит през годините фирма Екип 5 се е утвърдила в бранша като безкомпромисна в качественото изпълнение на множество обекти от различно естество: производствени сгради; метални конструкции; индустриални инсталации: противопожарни системи, газови инсталации за високо налягане, резервоарни паркове, технологични тръбопроводи, магистрални тръбопроводи. Изработка и монтаж на метални конструкции. Изграждане на индустриални халета и сгради на модулен принцип. Тя разполага с необходимите производствени и човешки ресурси за изпълнение на обекти, независимо от обема и сложността им. Дружеството разполага с една база, намираща се на територията на гр. Бургас. Принципът на работа във фирмата е коректност и качество, за което допринасят и специалистите, които работят в нея. Те са високо квалифицирани с дългогодишен опит и доказани възможности. През годините фирмата се е утвърдила в бранша - изградени са множество обекти от различно естество: индустриални инсталации: противопожарни системи, газови инсталации за високо налягане, резервоарни паркове, технологични тръбопроводи, магистрални тръбопроводи. Прилага се индивидуален подход към всеки клиент, разбиране и удовлетворяване на неговите изисквания и потребности. Гарантирани са максималната сигурност и защита на интересите на клиента на всеки етап от изпълнението на инженерните проекти. Приоритет в работата са дълготрайните професионални взаимоотношения- като гаранция за успех и стабилно развитие. Фирмата е член на Камарата на строителите в България, като спазва всички изисквания и препоръки при осъществяване на строителната дейност.

Проектиране и изпълнение на сглобяеми и монолитни стоманобетонни конструкции.

Проектиране, препроектиране, изработка и монтаж на всички видове носещи стоманени конструкции от прфилна и листова стомана, за технологични естакади, тръбопроводи, промишлени халета, цехове и др.


Пълен инженеринг на резервоари, резервоарни паркове, съдове под налягане, работно проектиране на основата на предоставен базов проект

Пълен инженеринг на системи за автоматично пожаро гасене.


Заготовка на всички видове тръбопроводи по изометрични чертежи от черни, легирани и високо легирани стомани за ниско, средно и високо налягане

Монтаж на тръбопроводи до окончателно завършване на инсталациите и пускане в експлоатация, в това число и подземни стоманени тръбопроводи с изолация ALTENE


Изработка и монтаж на всякакви видове тръбни опори

Монтаж на тръбопроводна арматура

Монтаж на технологично оборудване в това число:

динамично оборудване – помпи, компресори и други

статично оборудване – нагревателни пещи, въздушни охладители, топлообменници, вътрешно корпусно оборудване, рулонни и цилиндрични резервоари и съдове под налягане