Изграждане на Тръбопроводна Естакада

Поради труднодостъпното си местоположение и ограниченото място за работа на обекта, изработихме тази тръбопроводна естакада по метода за блоков монтаж. Основната опорна конструкция е от сглобяем стоманобетон, а стоманената конструкция на отделни модули с инсталирани тръбопроводи във всеки отделен модул. Това се изпълни в заводски условия, като готовите модули се транспортираха до обекта.Това значително облекчи работата наобекта и ни спести много време.Цялото съоръжение е с обща дължина от 66 метра.