Изграждане на Тръбопроводна Естакада

Поради това, че изгражданото съоръжение се намира в работеща фабрика, решихме да изпълним стоманобетонната конструкция от сглобяем стоманобетон. По този начин значително намалихме времето за работа на обекта.Стоманената конструкция е изпълнена изцяло чрез заваряване на отделни модули от ос до ос.  Като всеки модул е с предварително монтирани ел. скари.Цялото съоръжение е с обща дължина от 24 метра.